Pangalan ng Wika Sama
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Sama Bangingi/Balangingi, Sama Pangutaran/ Sama Laminusa, Sama Sentral (Sama Bajaw, Sama Tawi-Tawi), Sinama, Siamal.
Pangkat na gumagamit ng wika Sama
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Barito, Samalan
Mga kilalang wikain (dialects) Lutangan, Sibuco-Vitali,Sibuguey, Balangingi, Daongdung, Kabinga’an, Sama Deya, Sama Dilaut, Sama Siasi, Sama Laminusa, Sama Tabawan, Sibutu, Simunul, Bongao
Populasyon 164,580 (Basilan PPD 2015) 27,341 (Zamboanga City OCPDC 2015) (KWF-LE  2018) 439,681 (NSO 2010 R-IX, R-XI, ARMM, R-IVB
Lokasyon Sulu, Tawi-Tawi, Basilan,   Lungsod Zamboanga, Palawan
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;