Pangalan ng Wika Sambál
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Sambali
Pangkat na gumagamit ng wika Sambál
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects) Sambál Botolán, Sambál Kakilingan, at Sambál Tina
Populasyon 177,077 (NSO 2010 R-III)
Lokasyon Zambales, Pangasinan
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;