Pangalan ng Wika Sangirë̂
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Sangil
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Sangiric
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 12,592 (NSO 2010 R-XI, R-XII)
Lokasyon Jose Abad Santos, at Saranggani (Isla Balut) sa Davao Occidental
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;