Pangalan ng Wika Surigawnon
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Surigaonon, Sinurigao, Waya-waya
Pangkat na gumagamit ng wika Surigawnon
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, South
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 273,696 (NS) 2010 R-XIII) * Walang data sa LE
Lokasyon Lungsod Surigao ( Anao-aon, at San Isidro) Cantilan, Mainit, Guigaquit, Siargao
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ