Pangalan ng Wika Tadyawan Mangyan
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Balaban, Pula, Tadianan
Pangkat na gumagamit ng wika Tadyawan Mangyan
Sigla ng Wika Nanganganib batay sa kumakaunting bilang ng Katutubo
Klasipikasyon North Mangyan
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 4,280 (NSO 2010 R-IV-B)
Lokasyon Naujan, Victoria, Socorro, Gloria, Pola, at
Pinamalayan, Oriental Mindoro
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;