Pangalan ng Wika Tagabawá
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Abenlen, Aburlin,Ayta Abéllen
Pangkat na gumagamit ng wika Di-ligtas
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, South
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 33, 433 (NSO 2010 R-XI, R-XII)
Lokasyon Lungsod Davao; Santa Cruz, Dugos, Bansalan, Sibulan sa Davao del Sur; Lungsod Kidapawan, Cotabato
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;