Pangalan ng Wika Tagakawló
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Tagakaolo, Tagakaulo
Pangkat na gumagamit ng wika Tagakawlo
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Mansakan, Western
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 89,498 (NSO 2010 R-XI)
Lokasyon Malungon, at Alabel sa Sarangani; Lungsod Digos, Davao del Sur; Malita, at Santa Maria sa Davao Occidental; Columbio, Sultan Kudarat; Tampakan, South Cotabato
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;