Pangalan ng Wika Tagalog
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Tagalog
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon
Mga kilalang wikain (dialects) Lubang, Manila, Marinduque, Bataan, Batangas, Bulacan, Puray, Tanay-Paete, Tayabas.
Populasyon 22,512,089 (NSO 2010 Filipinas)
Lokasyon Bulacan, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Mindoro, Marinduque, Rizal, Palawan, Maynila, Zambales, Nueva Ecija, Aurora, at Camarines Norte
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;