Pangalan ng Wika Tagbanwá
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Tagbanwa
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon
Mga kilalang wikain (dialects) Aborlan, Apurawnon, Narra, Sentral, Kalamyan
Populasyon
Lokasyon Bayan ng Coron, Culion, Busuanga, Linacapan, Aborlan, Narra, Quezon,   Puerto Princesa, Lalawigan ng Palawan
Sistema ng Pagsulat Katutubong paraan ng Pagsulat/ Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;