Pangalan ng Wika Ténap
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Agta Dupaningan
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Northeast Luzon, Northern
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 1,877  (NSO 2010 R-II)
Lokasyon Cagayan, Isabella
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;