Pangalan ng Wika Tiboli
Iba pang tawag sa wika (alternate names) T’boli
Pangkat na gumagamit ng wika Tiboli
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Bilic, Tboli-Blaan
Mga kilalang wikain (dialects) Central Tiboli, Western Tiboli, Southern Tiboli
Populasyon 142,914   (NSO 2010 R-XII)
Lokasyon Mga Bayan ng T’boli, Surallah, Polomolok, Tupi, Lake Sebu, Tantangan, Norala, at Banga, lalawigan ng Timog Cotabato; Bagumbayan, Sultan Kudarat; baybaying Bayan ng Maitum, Kiamba, at Maasim sa lalawigan ng Sarangani
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;