Pangalan ng Wika Tinalaandíg
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Talaandig
Sigla ng Wika Nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, North
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 56,750 (NSO 2010 R-X, R-XIII)
Lokasyon Lantapan, Lungsod Malaybalay, Maramag, Talakag, at Lungsod Valencia sa Bukidnon
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;