Pangalan ng Wika Asi
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bantoanon
Pangkat na gumagamit ng wika Bantoanon, Sibalenhon, Calatravanhon, Simaranhon, Odionganon
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 75,498  (2015 PSA census Banton, Calatrava, Concepcion, Corcuera, Odiongan)
Lokasyon Banton, Cocuera, Concepcion, Calatrava, at Odiongan sa Romblon
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;