Pangalan ng Wika Yogad
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Yogad
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 16,000 (2015 Census, Echague Isabela- LEF 2018
Lokasyon Echague, Isabela
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;