Pangalan ng Wika Atta
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Atta Pudtol
Pangkat na gumagamit ng wika Atta
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 21,832 (NSO 2010)
Lokasyon Pudtol, at Luna sa Apayao; Gattaran, Cagayan
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;