Pangalan ng Wika Ayta Magbukún
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ayta Bataan, Magbikin
Pangkat na gumagamit ng wika Ayta Magbukún
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 519 pamilya Brgy. Nabuclod, Floridablanca, Pampanga
Lokasyon Lungsod Balanga, Abucay, Bagak, Limay, Mariveles, Morong, Orani, at Samal sa Bataan
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;