Pangalan ng Wika Ayta Mag-Indi
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Mag-Indi Sambal, Indi Ayta
Pangkat na gumagamit ng wika Ayta Mag-Indi
Sigla ng Wika Matinding Nanganganib
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 519 pamilya Brgy. Nabuclod, Floridablanca, Pampanga
Lokasyon Porac, at Floridablanca sa Pampanga
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;