Pangalan ng Wika Bahasa Súg
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Tausug 
Pangkat na gumagamit ng wika Tausug
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, South
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 1,226,601 sa Filipinas (NSO 2010)
Lokasyon Sulu, Tawi-tawi, Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Cotabato, Hilagang Palawan
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;