Pangalan ng Wika Balangaw
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Balangao, Farangao
Pangkat na gumagamit ng wika Balangaw
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Central Cordilleran, Nuclear
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 15,681 (NSO 2010 CAR)
Lokasyon Natonin, Mountain Province
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;