Pangalan ng Wika Bangon Mangyan
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Bangon Mangyán
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, South Mangyan
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 1,752 (NSO 2010R-IV-B)
Lokasyon Bongabong, Bansud, at Gloria sa Oriental Mindoro
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;