Pangalan ng Wika Bikol
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bikol Naga, Bikol Legaspi, Bikol Standard
Pangkat na gumagamit ng wika Bikolano
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bikol
Mga kilalang wikain (dialects) Catanduanes, Miraya, Sorsogon
Populasyon 6,299,283 sa Filipinas (NSO 2010)
Lokasyon Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;