Pangalan ng Wika Binaták
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Babuyan, Palawan Batal, Tinitianes
Pangkat na gumagamit ng wika Batak
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Palawanic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 7,505 (NCIP Tarlac 2014)
Lokasyon Brgy. Babuyan, Maoyon, Tanaba, at Langogan, Puerto Princesa, Palawan; Brgy Caramay, Roxas sa Palawan
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;