Pangalan ng Wika Binukid
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Bukidnon
Sigla ng Wika Di-Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, North
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 91,044 (NSO 2010 R-X)
Lokasyon Manolo Fortich, Valencia, at Malaybalay, Bukidnon
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;