Pangalan ng Wika Bolináw
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bolinao Sambal, Binobolinao
Pangkat na gumagamit ng wika Bolinawnón
Sigla ng Wika Nanganganib
Klasipikasyon Gitnang Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 3,461  (NSO 2010 R-I Sambal)
Lokasyon Anda, at Bolinao sa Pangasinan
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;