Pangalan ng Wika Bugkalut
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ilongot
Pangkat na gumagamit ng wika Bugkalut
Sigla ng Wika Di_ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Southern Cordilleran
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 10,000+ (KWF 2014)
Lokasyon Alfonso Catañeda, Dupax del Sur, Dupax del Norte, Kasibu, sa Nueva Vizcaya; Aurora; Quirino
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;