Pangalan ng Wika Buhid Mangyan
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bukid, Bukil
Pangkat na gumagamit ng wika Buhid Mangyan
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, South Mangyan, Buhid-Tawbuid
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 8,566-Or. Mindoro (KWF LEF 2018/2017 census CADC30)  3,723 – Occ. Mindoro
Lokasyon Bulalacao, Gloria, Bansud, Bongabong, Mansalay, at Roxas sa Oriental Mindoro; San Jose at Rizal sa Occidental Mindoro
Sistema ng Pagsulat Katutubong Paraan ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;