Pangalan ng Wika Chabacano
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Chabacano
Pangkat na gumagamit ng wika Zamboangueño, Cotabateño; Castellano,

Caviteño, Ternateño

Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Creole
Mga kilalang wikain (dialects) Zamboangueño (Chabacano de Zamboanga); Cotabateño (Cotabato Chabacano); Davaweño  (Abakay Spanish, Davao Chabacano); Caviteño (Cavite Chabacano); Ternateño (Bahra, Ternate Chabacano)
Populasyon 487,627 (NSO 2010 Household Population by Ethnicity) 

42,7354 – Zamboangeño Chabacano; 

17,365 – Cotabato Chabacano; 

22,821 – Davao Chabacano;

20,087 – Caviteño/Ternateño Chabacano

Lokasyon Zamboanga City,  Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lungsod Cotabato, Lungsod Davao, Lungsod Cative; Ternate, Cavite
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;