Pangalan ng Wika Filipino
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wikang Pambansa
Pangkat na gumagamit ng wika Filipino
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon Humigit-kumulang sa 73,000,000  (NSO 2014)
Lokasyon Buong Filipinas
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;