Pangalan ng Wika Gubatnón  Mangyan
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Gubatnón  Mangyan
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, South Mangyan
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 1,270  (KWF 2017)
Lokasyon Sityo Pugo, Brgy. Gapasin at Sityo Malutoc, Brgy. Purnaga, Magsaysay, Occidental
Mindoro 
Sistema ng Pagsulat Katutubong paraan ng pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;