Pangalan ng Wika Hamtikanon
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Ati
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan 
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 99% ng populasyon ng Brgy. Tina, Hamtik, Antique  (NSO 2010)
Lokasyon Bayan ng Hamtic, may mangilan-ngilan ding nagsasalita sa bayan ng Valderama at Lawaan, lalawigan ng Antique
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;