Pangalan ng Wika Hanunoó Mangyan
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Hanunoó Mangyan
Pangkat na gumagamit ng wika Hanunoó Mangyan
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, South Mangyan
Mga kilalang wikain (dialects) Bulalakawnon, Kagankan, Waigan, at Wawan
Populasyon 29,348 (NSO 2010 R-IV-B)
Lokasyon Mansalay, Bulalacao, Bongabong, Oriental Mindoro; San Jose, Occidental Mindoroan
Sistema ng Pagsulat Katutubong Paraan ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;