Pangalan ng Wika Agta Irayá
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agta, Inagta Iraya, Itbeg Rugnot
Pangkat na gumagamit ng wika Agta
Sigla ng Wika Matinding Nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bikol, Coastal
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 113 (ang datos ay mula sa 20% percent sample households ng NSO noong 2010
Lokasyon Silangang bahagi ng lawa ng Buhi partikular sa barangay ng San Buena, Santa Elena, at Iraya (Del Rosario), Buhi, Camarines Sur
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;