Pangalan ng Wika Higaúnon
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Higaunon
Pangkat na gumagamit ng wika Higaúnon
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Higaunon
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 67 pamilya (LEF 2018/Impagsug-ong, Bukidnon) 310,807 (NSO 2010 R-X)
Lokasyon (CADT 054-AGMIHICU) Brgy. Hagpa at Brgy Kalabugao, Lungsod Impasug-ong; Brgy. San Luis, Lungsod  Malitbog, Cabanglasan, at Malaybalay, Bukidnon; Agusan del Norte, Misamis Oriental; Iligan,
Lanao del Norte.
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;