Pangalan ng Wika Ibalóy
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ibaloi, Ibadoy, Inibaloi, Igodor
Pangkat na gumagamit ng wika Ibalóy
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects) Northern Luzon, Meso-Cordilleran, South-Central Cordilleran, Southern Cordilleran, West Southern Cordilleran, Nuclear Southern Cordilleran
Populasyon 145,010 (NSO 2010 CAR) 3,147 (2018 State of Barangay Governance Report) Brgy. Bineng, La Trinidad at Brgy. Tublay Central, Tublay, Benguet /LEF 2018))
Lokasyon Mga bayan ng Baguio, Atok, Bokod, Kabayan, Kapangan, La Trinidad, Tublay, Tuba,Sablan,  at Itogon lalawigan ng Benguet at Kayapa, Nueva Vizcaya
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;