Pangalan ng Wika Ibanág
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ybanag, Ibanak
Pangkat na gumagamit ng wika Ibanág
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Cagayan Valley, Ibaganic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 328,097 (NSO 2010  R-II) 14.05 %  ng kabuoang bilang ng pamilya (2015 PSA Isabela) KWF LEF 2018
Lokasyon Mga bayan ng  Ilagan, Tumauini, Cabagan, Sta. Maria, Sto. Tomas, San Pablo, at Cauayan lalawigan ng Isabela; Cagayan
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;