Pangalan ng Wika Ifugáw
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Ifugáw
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, Nuclear Cordilleran
Mga kilalang wikain (dialects) Ifugáw Amganád, Ifugáw Batad, Ifugáw Mayawyaw o Ayangan, at Ifugáw Tuwalí
Populasyon 226,265  (NSO 2010 CAR, R-I, R-II)
Lokasyon Ifugao, La Union, Isabela, Quirino
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;