Pangalan ng Wika Îguwák
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Îguwák
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso-Cordilleran, South-Central Cordilleran, Southern Cordilleran, West Southern Cordilleran, Nuclear Southern Cordilleran, Ibaloy
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 2,408  (LEF 2018 – NV at Itogon Benguet) 10,559 (NSO 2010–CAR, R-I, R-II, R-III)
Lokasyon Kayapa, Buyasyas, Kayapa  Proper West at Santa Fe, Nueva Vizcaya; ilang bahagi ng Sitio Chomolpos/Domolpos ) Tinongdan, Itogon, Benguet, ilang bahagi ng San Nicolas Pangasinan,  sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;