Pangalan ng Wika Ilokano
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Iloko
Pangkat na gumagamit ng wika Ilokano
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 7,505 (NCIP Tarlac 2014)
Lokasyon Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Cagayan, Pangasinan, Quirino, Isabela, Ifugao, Apayao, Kalinga, Mt. Povince, Nueva Vizcaya
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ