Pangalan ng Wika Agta Irigá
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agta, Mount Iriga Negrito, San Ramon Inagta
Pangkat na gumagamit ng wika Agta
Sigla ng Wika Tiyak na Nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bikol, Inland
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon Humigit-kumulang sa 10,000  (KWF 2015)
Lokasyon Barangay San Ramon, Santiago, Sta. Isabel, San Nicolas, Sto. Domingo, Perpetual Help, Sta. Teresita, Murocbusok, Niño Jesus, San Pedro, at San Vicente sa lungsod ng Iriga, lalawigan ng Camarines Sur
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ Malaki ang populasyon nila ngunit hindi lahat ay nakapagsasalita ng wikang Inagta Iriga

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;