Pangalan ng Wika Inete
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ati, Inati, Bisaya
Pangkat na gumagamit ng wika Ati
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Inati
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 18,000 Romblon; 18,000 Antique; 7,057  Aklan (LEF 2018)
Lokasyon San Jose, Romblon;  Sitio Pantad,  Brgy. Igcalawagan, Dao, Tobias Fornier, Antique;  Cubay Sur, Aklan
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;