Pangalan ng Wika Iraya Mangyan
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Iraya
Pangkat na gumagamit ng wika Iraya Mangyan
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon North Mangyan 
Mga kilalang wikain (dialects) Abra de Ilog, Alag-Bako, Pagbahan, Paluan- Calavite, Pambuhan, at Santa Cruz
Populasyon 26, 822 (NSO 2010 R-IV-B)
Lokasyon Puerto Galera, San Teodoro, at Baco, Oriental Mindoro; Abra de Ilog, Paluan, Mamburao, at Sta. Cruz, Occidental
Mindoro
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;