Pangalan ng Wika Isináy
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Isinai,  Inmeyas
Pangkat na gumagamit ng wika Isinay
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran,  South-Central Cordilleran, Central Cordilleran
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon Dupax del Sur: 8,988 indibidwalBambang : 2,098 indibidwal

Aritao: 1,442 indibidwal

Kabuoan: 12,528 indibidwal (2012 Ancestral Domain Areas Census Report)  (LEF 2018

Lokasyon Mga bayan ng Dupax del Sur, Bambang, at Aritao lalawigan ng Nueva Vizcaya
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;