Pangalan ng Wika Itawit
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Itawes, Itawis
Pangkat na gumagamit ng wika Itawes
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Cagayan Valley, Ibaganic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 225, 744 (NSO 2010 R-1, R-2)
Lokasyon Lalawigan ng Cagayan partikular sa bayan ng Enrile, Solana, Piat, Tuao, Iguig, Amulung, Tuguegarao, Peñablanca, Gattaran, Lallo, Appari, at Sto. Niño
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;