Pangalan ng Wika Itnë́g
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Tinguian
Pangkat na gumagamit ng wika Itnë́g
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South-Central Cordilleran, Central Cordilleran, North Central Cordilleran, Kalinga-Itneg
Mga kilalang wikain (dialects) Adasen, Banaw, Inlaud, Maeng, Masadiit, Mayodan
Populasyon 88,451 (NSO 2010 CAR, R-I, R-II))
Lokasyon Abra, ilang bahagi ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, at Isabelac
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;