Pangalan ng Wika Jama Mapún
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Sama Mapun
Pangkat na gumagamit ng wika Jama Mapún
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Samalan, Sulu-Borneo, Borneo Coast Bajaw 
Mga kilalang wikain (dialects) wala
Populasyon 38,592 (NSO 2010 ARMM, R-IV-B)
Lokasyon Isla ng Mapun (dating Cagayan de Sulu o Cagayan de Tawi-tawi) sa lalawigan ng Tawi-Tawi, gayundin sa Balabac, Bataraza, at Brooke’s Point sa lalawigan ng Palawanc
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;