Pangalan ng Wika Kabalianon
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kinabalian
Pangkat na gumagamit ng wika Kabali-anon
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippines, Central Philippines, Bisayan, Central, Warayan
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 12,679 (NSO 2015 San Juan, Katimugang Leyte)
Lokasyon San Juan, Katimugang Leyte
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;