Pangalan ng Wika Kagayanën
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kinagayanen
Pangkat na gumagamit ng wika Kagayanën
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, North
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 28,539 (NSO 2010 R-IVB)
Lokasyon Balabac, Cagayancillio, Busuanga, at Coron sa Palawan
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;