Pangalan ng Wika Kalamyanën
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Kalamyanën
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 4,118  (NSO 2010 R-IVB)
Lokasyon Busuanga, Linapacan, Culion, at Coron, lalawigan ng Palawan
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;