Pangalan ng Wika Kalanguya
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Kalanguya, Ikalahan
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Southern Cordilleran, West Southern Cordilleran, Nuclear Southern Cordilleran, Kallahan
Mga kilalang wikain (dialects) Dekey, Ki-hang,Kib-al, Keley-I, Ni-ni
Populasyon 115,000 (KWF LEF – Joshua Project 2019) 97,291 (NSO 2010 CAR, R-II, R-III)
Lokasyon Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Pangasinan, Aurora
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;