Pangalan ng Wika Kalingga
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Ikalinga
Sigla ng Wika Di-Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Central Cordilleran, North Central Cordilleran, Kalinga-Itneg c
Mga kilalang wikain (dialects) Kalingga Butbut, Kalingga Gininaang, Katimugang Kalingga o Kinalingga, Kalingga Limos, Kalingga Lubuagan, Kalingga Mabaka, Kalingga Madyukayong, at Kalinga Tanudan
Populasyon 129,839 (NSO 2010 Kalinga-LEF 2018)
Lokasyon Kalinga, Mt. Provincec
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;